Εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την αγορά σας προς πίστωση ή αντικατάσταση υπό τις προυποθέσεις οτι το προιόν δεν έχει ανοιχτεί από τη συσκευασία του, δεν έχει παραβιαστεί η ταινία ασφαλείας όπου αυτή υπάρχει σύμφωνα με τον κατασκευαστή, δεν έχει χρησιμοποιηθεί και δεν αφορά ειδική παραγγελία. Τα μεταφορικά έξοδα βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον πελάτη.

Εντός 14 ημερών από την αγορά σας προς πίστωση ή αντικατάσταση εφόσον το προιόν που παραλάβατε δεν είναι αυτό που παραγγείλατε ή εφόσον υπήρχαν λάνθασμένες ενδείξεις στην ιστοσελίδα μας οι οποίες σας οδήγησαν σε αγορά που δεν σας ικανοποιεί. Τα μεταφορικά έξοδα βαρύνουν εξ ολοκλήρου το www.blackfriday.gr

Για εντός ή εκτός εγγύησης προιόντα προς το τεχνικό τμήμα της  προς επίλυση βλάβης. Τα μεταφορικά έξοδα βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον πελάτη.

Εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζει ο κάθε κατασκευαστής για τις περιπτώσεις DOA (από 7 έως 30 ημέρες ανάλογα τον κατασκευαστή) προς πίστωση ή αντικατάσταση του προβληματικού προϊόντος. Τα μεταφορικά έξοδα βαρύνουν εξ ολοκλήρου το  www.blackfriday.gr